Start / Rada Miasta Grajewo / Protokoły z sesji / Protokoły kadencja 2010-2014

Protokoły kadencja 2010-2014

Protokoły z Sesji Rady Miasta Grajewo (kadencja 2010-2014)


1. Protokół Nr I/10 z obrad I Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 02 grudnia 2010 roku - część pierwsza.
2. Protokół Nr I/10 z obrad I Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 07 grudnia 2010 roku - część druga.
3. Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 13 grudnia 2010 roku.
4. Protokół Nr III/10 z obrad III Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku.
5. Protokół Nr IV/11 z obrad IV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 roku.
6. Protokół Nr V/11 z obrad V Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 roku.
7. Protokół Nr VI/11 z obrad VI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 roku.
8. Protokół Nr VII/11 z obrad VII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
9. Protokół Nr VIII/11 z obrad VIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 03 czerwca 2011 roku.
10. Protokół Nr IX/11 z obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 08 czerwca 2011 roku.
11. Protokół Nr X/11 z obrad X Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2011 roku.
12. Protokół Nr XI/11 z obrad XI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 roku.
13. Protokół Nr XII/11 z obrad XII Nadwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 13 września 2011 roku.
14. Protokół Nr XIII/11 z obrad XIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 września 2011 roku.
15. Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2011 roku.
16. Protokół Nr XV/11 z obrad XV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2011 roku.
17. Protokół Nr XVI/11 z obrad XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 roku.
18. Protokół Nr XVII/12 z obrad XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 stycznia 2012 roku.
19. Protokół Nr XVIII/12 z obrad XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 lutego 2012 roku.
20. Protokół Nr XIX/12 z obrad XIX uroczystej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 08 marca 2012 roku.
21. Protokół Nr XX/12 z obrad XX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2012 roku.
22. Protokół Nr XXI/12 z obrad XXI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
23. Protokół Nr XXII/12 z obrad XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 07 maja 2012 roku.
24. Protokół Nr XXIII/12 z obrad XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 maja 2012 roku.
25. Protokół Nr XXIV/12 z obrad XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 roku.
26. Protokół Nr XXV/12 z obrad XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 13 lipca 2012 roku.
27. Protokół Nr XXVI/12 z obrad XXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 03 sierpnia 2012 roku.
28. Protokół Nr XXVII/12 z obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
29. Protokół Nr XXVIII/12 z obrad XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 roku.
30. Protokół Nr XXIX/12 z obrad XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2012 roku.
31. Protokół Nr XXX/12 z obrad XXX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 roku.
32. Protokół Nr XXXI/12 z obrad XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku.
33. Protokół Nr XXXII/13 z obrad XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 roku.
34. Protokół Nr XXXIII/13 z obrad XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 lutego 2013 roku.
35. Protokół Nr XXXIV/13 z obrad XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 roku.
36. Protokół Nr XXXV/13 z obrad XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
37. Protokół Nr XXXVI/13 z obrad XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 03 czerwca 2013 roku.
38. Protokół Nr XXXVII/13 z obrad XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2013 roku.
39. Protokół Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 06 lipca 2013 roku.
40. Protokół Nr XIX/13 z obrad XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 roku.
41. Protokół Nr XL/13 z obrad XL Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 września 2013 roku.
42. Protokół Nr XLI/13 z obrad XLI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 roku.
43. Protokół Nr XLII/13 z obrad XLII. nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 14 listopada 2013 roku.
44. Protokół Nr XLIII/13 z obrad XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2013 roku.
45. Protokół Nr XLIV/13 z obrad XLIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku.
46. Protokół Nr XLV/14 z obrad XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 roku.
47. Protokół Nr XLVI/14 z obrad XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 lutego 2014 roku.
48. Protokół Nr XLVII/14 z obrad XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 marca 2014 roku.
49. Protokół Nr XLVIII/14 z obrad XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
50. Protokół Nr XLIX/14 z obrad XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 maja 2014 roku.
51. Protokół Nr L/14 z obrad L Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 czerwca 2014 roku.
52. Protokół Nr LI/14 z obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 04 lipca 2014 roku.
53. Protokół Nr LII/14 z obrad LII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
54. Protokół Nr LIII/14 z obrad LIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2014 roku.
55. Protokół Nr LIV/14 z obrad LIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo (kadencja 2010-2014)


1. Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 07 grudnia 2010 roku.
2. Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 18 stycznia 2011 roku.
3. Protokół Nr 3/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 22 marca 2011 roku.
4. Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 22 czerwca 2011 roku.
5. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 29 września 2011 roku.
6. Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 22 grudnia 2011 roku.
7. Protokół Nr 7/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 27 marca 2012 roku.
8. Protokół Nr 8/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 29 maja 2012 roku.
9. Protokół Nr 9/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 21 czerwca 2012 roku.
10. Protokół Nr 10/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 13 lipca 2012 roku.
11. Protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 28 sierpnia 2012 roku.
12. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 22 listopada 2012 roku.
13. Protokół Nr 13/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2012 roku.
14. Protokół Nr 14/13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 21 marca 2013 roku.
15. Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 26 czerwca 2013 roku.
16. Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 22 sierpnia 2013 roku.
17. Protokół Nr 17/13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 27 listopada 2013 roku.
18. Protokół Nr 18/13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2013 roku.
19. Protokół Nr 19/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 24 czerwca 2014 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo (kadencja 2010-2014)


1. Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 07 grudnia 2010 roku.
2. Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 14 stycznia 2011 roku.
3. Protokół Nr 3/11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 23 marca 2011 roku.
4. Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 21 czerwca 2011 roku.
5. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 28 września 2011 roku.
6. Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 21 grudnia 2011 roku.
7. Protokół Nr 7/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 28 marca 2012 roku.
8. Protokół Nr 8/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 25 maja 2012 roku.
9. Protokół Nr 9/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 20 czerwca 2012 roku.
10. Protokół Nr 10/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 24 sierpnia 2012 roku.
11. Protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 23 listopada 2012 roku.
12. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 19 grudnia 2012 roku.
13. Protokół Nr 13/13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 25 marca 2013 roku.
14. Protokół Nr 14/13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 25 czerwca 2013 roku.
15. Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 23 sierpnia 2013 roku.
16. Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 22 listopada 2013 roku.
17. Protokół Nr 17/13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 19 grudnia 2013 roku.
18. Protokół Nr 18/14 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 20 czerwca 2013 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo (kadencja 2010-2014)


1. Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 07 grudnia 2010 roku.
2. Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 17 stycznia 2011 roku.
3. Protokół Nr 3/11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 21 marca 2011 roku.
4. Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 20 czerwca 2011 roku.
5. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 27 września 2011 roku.
6. Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 20 grudnia 2011 roku.
7. Protokół Nr 7/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 26 marca 2012 roku.
8. Protokół Nr 8/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 28 maja 2012 roku.
9. Protokół Nr 9/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 19 czerwca 2012 roku.
10. Protokół Nr 10/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 27 sierpnia 2012 roku.
11. Protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 26 listopada 2012 roku.
12. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 20 grudnia 2012 roku.
13. Protokół Nr 13/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 22 marca 2013 roku.
14. Protokół Nr 14/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 24 czerwca 2013 roku.
15. Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 21 sierpnia 2013 roku.
16. Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 25 listopada 2013 roku.
17. Protokół Nr 17/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 18 grudnia 2013 roku.
18. Protokół Nr 18/14 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 23 czerwca 2014 roku.


Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo (kadencja 2010-2014)


1. Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 07 grudnia 2010 roku.
2. Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 27 stycznia 2011 roku.
3. Protokół Nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 29 marca 2011 roku.
4. Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 04 kwietnia 2011 roku.
5. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 11 kwietnia 2011 roku.
6. Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 25 maja 2011 roku.
7. Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 09 czerwca 2011 roku.
8. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 10 czerwca 2011 roku.
9. Protokół Nr 9/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 11 października 2011 roku.
10. Protokół Nr 10/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 19 października 2011 roku.
11. Protokół Nr 11/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 06 grudnia 2011 roku.
12. Protokół Nr 12/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 13 grudnia 2011 roku.
13. Protokół Nr 13/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 23 i 24 kwietnia oraz 08 maja 2012 roku.
14. Protokół Nr 14/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 23, 24 i 28 maja oraz 04 czerwca 2012 roku.
15. Protokół Nr 15/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 i 31 października oraz 13 listopada 2012 roku.
16. Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2012 roku oraz 08 stycznia 2013 roku.
17. Protokół Nr 17/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 23 maja oraz 06 i 07 stycznia 2013 roku.
18. Protokół Nr 18/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 10 i 11 września 2013 roku.
19. Protokół Nr 19/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 grudnia 2013 roku.
20. Protokół Nr 20/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 12 i 13 lutego 2014 roku.


Protokoły ze wspólnych posiedzeń połączonych Komisji Rady Miasta Grajewo (kadencja 2010-2014)


1. Protokół Nr 1/10 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 grudnia 2010 roku.
2. Protokół Nr 2/11 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 marca 2011 roku.
3. Protokół Nr 3/11 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 kwietnia 2011 roku.
4. Protokół Nr 4/11 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 01 czerwca 2011 roku.
5. Protokół Nr 5/11 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 22 sierpnia 2011 roku.
6. Protokół Nr 6/11 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 20 października 2011 roku.
7. Protokół Nr 7/11 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 listopada 2011 roku.
8. Protokół Nr 8/12 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 stycznia 2012 roku.
9. Protokół Nr 9/12 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 lutego 2012 roku.
10. Protokół Nr 10/12 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 20 kwietnia 2012 roku.
11. Protokół Nr 11/12 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 września 2012 roku.
12. Protokół Nr 12/12 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 października 2012 roku.
13. Protokół Nr 13/13 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 stycznia 2013 roku.
14. Protokół Nr 14/13 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 lutego 2013 roku.
15. Protokół Nr 15/13 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 22 kwietnia 2013 roku.
16. Protokół Nr 16/13 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 maja 2013 roku.
17. Protokół Nr 17/13 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 września 2013 roku.
18. Protokół Nr 18/13 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 października 2013 roku.
19. Protokół Nr 19/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 stycznia 2014 roku.
20. Protokół Nr 20/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 21 lutego 2014 roku.
21. Protokół Nr 21/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 marca 2014 roku.
22. Protokół Nr 22/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 kwietnia 2014 roku.
23. Protokół Nr 23/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 maja 2014 roku.
24. Protokół Nr 24/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 sierpnia 2014 roku.
25. Protokół Nr 25/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 września 2014 roku.
26. Protokół Nr 26/14 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 października 2014 roku.


Autor: Biuro Rady Miasta
Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-25
Data publikacji: 2011-01-25
Data modyfikacji: 2014-12-18
Drukuj
 
1